Wkrótce wyniki PIRLS 2021

W grudniu 2022 roku poznamy wyniki najnowszej edycji badania PIRLS – Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu.

Zakończyliśmy realizację terenową badania PIRLS 2021

W maju i czerwcu 2021 w szkołach przeprowadzone zostało badanie PIRLS. Uczniowie w specjalnie przygotowanych zeszytach odpowiadali na pytania dotyczące czytania, a także wypełniali ankietę na temat swoich doświadczeń czytelniczych. Kwestionariusze wypełniali również dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego i rodzice uczniów biorących udział w badaniu. Wypełnione i zebrane zeszyty były następnie kodowane przez zespół wyszkolonych koderów, a dane ze wszystkich narzędzi badawczych – wprowadzane do bazy.

Rozpoczynamy realizację badania głównego PIRLS 2021 w szkołach

Zespół badania PIRLS 2021 serdecznie dziękuje dyrektorom szkół podstawowych wylosowanych do realizacji badania głównego PIRLS 2021 za wyrażenie zgód na udział szkół w badaniu i życzliwe podejście do przeprowadzenia badania w czasie trwającej pandemii.

VI spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–4 marca 2021 roku odbyło się szóste spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.

Badanie główne PIRLS 2021

W styczniu 2021 r. polski zespół badania PIRLS 2021 rozpoczyna rekrutację szkół do badania głównego, które odbędzie się wiosną. W badaniu głównym weźmie udział 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju. Do badania przystąpią uczniowie klas IV z wylosowanych szkół.

Pilotaż badania PIRLS 2021

Od 2 do 20 marca 2020 roku zaplanowano realizację badania pilotażowego PIRLS 2021 w 30 szkołach podstawowych z terenu województw: wielkopolskiego i małopolskiego.

Spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–6 marca 2020 w Belgradzie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Polskę reprezentowały: Joanna Kaźmierczak, krajowy koordynator badania oraz ekspertki w zakresie języka polskiego, Wioleta Dobosz-Leszczyńska i Kinga Białek.

Rozpoczynamy realizację badania PIRLS 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację kolejnej edycji badania PIRLS. Pilotaż badania odbędzie się wiosną 2020 roku a badanie główne wiosną 2021 roku.