znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Zespół TIMSS

Badanie TIMSS 2023 realizują członkowie Zespołu Badań Międzynarodowych
przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi.

Wioleta Dobosz-Leszczyńska

Krajowy Koordynator Badania TIMSS 2023

Absolwentka polonistyki i psychologii UW, koordynatorka kilkunastu projektów związanych z edukacją i szkolnictwem o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, współautorka raportów z badań, materiałów i publikacji edukacyjnych. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Międzynarodowych na stanowisku głównego eksperta ds. badań i analiz. Pracowała w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zespołach przygotowujących egzamin maturalny, gimnazjalny i egzamin ósmoklasity. Współpracowała z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Brała udział w badaniach międzynarodowych PISA 2018, PIRLS 2016. W latach 2017-2019 koordynatorka Akademii Liderów Oświaty Centrum Edukacji Obywatelskiej – studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty – współorganizowanych z Collegium Civitas i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Pomysłodawczyni i organizatorka regionalnych akcji i programów realizowanych w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Ekspert w zespołach PISA 2022 i PIRLS 2021.

WOJCIECH RONATOWICZ

główny specjalista w zespole TIMSS 2023

Pedagog, absolwent Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013-2015 koordynator Pracowni Matematyki oraz Przedmiotów Przyrodniczych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Realizator wielu edukacyjnych badań trenowych. Współpracownik Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Nauczyciel przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie”. Pomysłodawca szkoleniowych rad pedagogicznych Uczeń bezpieczny w sieci. Ekspert Sieci Edukacji Cyfrowej KOMETA. Twórca Forum Bezpiecznego Internetu gdzie rodzice, opiekunowie i nauczyciele mogą otrzymać wsparcie w zakresie reagowania na niebezpieczeństwa płynące z sieci. Były współpracownik Rzecznika Praw Dziecka. Autor publikacji popularno-naukowych dotyczących jasnych i ciemnych stron cyberprzestrzeni.

Mateusz Kleczaj

ekspert ds. zarządzania danymi TIMSS 2023

Ukończył studia na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku pracował w Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, gdzie przez kilka lat kierował projektami zagranicznymi i tymi realizowanymi na próbach ogólnopolskich. Uczestniczył w procesach dotyczących przetwarzania danych – przygotowywania skryptów, czyszczenia zbiorów, wykonywania analiz statystycznych oraz tworzenia tabel i raportów z wynikami badań. Od 2022 roku pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Badań Międzynarodowych na stanowisku eksperta ds. zarządzania danymi w badaniu TIMSS 2023.

dr ELŻBIETA BARBARA OSTROWSKA

ekspert dziedzinowy

Członkini Zespołu Badań Międzynarodowych w IBE. Ekspertka z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz adaptacji narzędzi badawczych w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Biolożka, absolwentka Wydziału Biologii UW. Doktor nauk przyrodniczych (1991). W latach 2002-2013 sekretarz naukowy Międzynarodowego Programu Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) prowadzonego w Polsce przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN. W latach 2008 – 2010 współautorka założeń oraz realizatorka projektu „Polska PISA – Spójność społeczna, przeciwdziałanie wykluczeniu i szanse rozwojowe: Oddziaływanie pomiaru edukacyjnego na system edukacji. Opracowanie formuły oceniania, która sprzyja rozwojowi złożonych umiejętności”, dotyczącego tworzenia nowatorskich narzędzi dydaktycznych do pomiaru umiejętności uczniów. W latach 2009 -2015 Lider Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych (PPP) w IBE. Współautorka założeń wieloletniego ogólnopolskiego badania sprawdzającego umiejętności przyrodnicze uczniów – Laboratorium Myślenia oraz innych badań realizowanych przez Zespół PPP. Propagatorka kształtowania umiejętności rozumowania naukowego i metody badawczej wśród uczniów. W latach 2014-2020 Krajowy kierownik badania PISA. Od 2016 roku Kierownik organizacyjny Olimpiady Biologicznej w Polsce. Autorka licznych opracowań dydaktycznych, artykułów naukowych czy poradników dla nauczycieli oraz wystąpień na wielu polskich i międzynarodowych seminariach i konferencjach.

Eksperci zewnętrzni współpracujący przy realizacji badania TIMSS 2023: Dominik Marszał, Barbara Dubiecka Kruk, Edyta Warzecha