znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Zespół PIRLS

Wioleta Dobosz-Leszczyńska

Krajowy Koordynator Badania PIRLS 2026

Absolwentka polonistyki i psychologii UW, koordynatorka kilkunastu projektów związanych z edukacją i szkolnictwem o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, współautorka raportów z badań, materiałów i publikacji edukacyjnych. W Instytucie Badań Edukacyjnych pracuje w Zespole Badań Międzynarodowych na stanowisku głównego eksperta ds. badań i analiz. Pracowała w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w zespołach przygotowujących egzamin maturalny, gimnazjalny i egzamin ósmoklasisty. Współpracowała z jednostkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i jednostkami samorządu terytorialnego. Brała udział w badaniach międzynarodowych PISA 2022, PIRLS 2021. W latach 2017-2019 koordynatorka Akademii Liderów Oświaty Centrum Edukacji Obywatelskiej – studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej oświaty – współorganizowanych z Collegium Civitas i Akademią Pedagogiki Specjalnej. Pomysłodawczyni i organizatorka regionalnych akcji i programów realizowanych w ramach programu „Ojczysty dodaj do ulubionych” organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. W zespole PIRLS odpowiedzialna głównie za zarządzanie projektami i zespołem badawczym, sprawozdawczość, kontakty z międzynarodowymi konsorcjami realizującym badania i przygotowanie narzędzi badawczych.

MATEUSZ KLECZAJ

EKSPERT DS. ZARZĄDZANIA DANYMI PIRLS 2026

Ukończył studia na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku pracował w Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna, gdzie przez kilka lat kierował projektami zagranicznymi i tymi realizowanymi na próbach ogólnopolskich. Uczestniczył w procesach dotyczących przetwarzania danych – przygotowywania skryptów, czyszczenia zbiorów, wykonywania analiz statystycznych oraz tworzenia tabel i raportów z wynikami badań. Od 2022 roku pracuje w Instytucie Badań Edukacyjnych w Zespole Badań Międzynarodowych.  Od 2022 do 2024 pracował na stanowisku eksperta ds. zarządzania danymi w badaniu TIMSS 2023. Aktualnie jest częścią zespołu badawczego PIRLS 2026.

Zespół badania PIRLS 2021:

  • Joanna Kaźmierczak – Krajowy koordynator badania,
  • Krzysztof Bulkowski – Kierownik ds. przetwarzania danych,
  • Wioleta Dobosz-Leszczyńska – Ekspert ds. narzędzi badawczych,
  • Wojciech Rafałowski – Główny specjalista ds. badań i analiz,
  • dr Kinga Białek – Ekspert dziedzinowy.