znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Publikacje

Książki

Kaźmierczak, J., Bulkowski, K. (red.). (2023). Przeczytać i zrozumieć. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu – PIRLS 2021. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Kaźmierczak, J. (red.). (2023). Kształcenie umiejętności czytania wśród uczniów. Materiały dla nauczycieli w szkole podstawowej. Część 2. Teksty literackie. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych Instytut Badań.

Kaźmierczak, J. (red.). (2023). Kształcenie umiejętności czytania wśród uczniów. Materiały dla nauczycieli w szkole podstawowej. Część 1. Teksty użytkowe. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Sitek M. (red.) (2020). TIMSS 2019. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Konarzewski K., Bulkowski K. (2017). PIRLS 2016. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w czytaniu, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Konarzewski K., Bulkowski K. (red.) (2016). TIMSS 2015. Wyniki międzynarodowego badania osiągnięć czwartoklasistów w matematyce i przyrodzie, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Konarzewski K. (2012). TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Konarzewski K. (2007). PIRLS 2006. Jak czytają dzieci w Polsce i na świecie. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Artykuły w czasopismach
i rozdziały publikacji zbiorowych

Konarzewski K. (2019). Primary School Pupils’ Attitude Toward Mathematics and their Achievement in Mathematics. The New Educational review, Vol. 56, ss. 17-28.

Konarzewski, K. (2017). Osiągnięcia szkolne czwartoklasistów w oddziałach o różnym składzie wiekowym. Problemy Wczesnej Edukacji 38(3), 34-49.

Konarzewski K. (2015). Zróżnicowanie umiejętności początkowych w klasie pierwszej a efekt względnego wieku w klasie trzeciej, Edukacja 2(133), ss. 85–98. 

Konarzewski K. (2014). The effect of school entrance age on academic performance, Edukacja. An interdisciplinary approach 5(130), ss. 5–18.

Dąbrowski M., (2013). O matematycznych wynikach polskich trzecioklasistów w badaniach TIMSS, Problemy Wczesnej Edukacji IX (4(23)), ss. 32–38.

Konarzewski K. (2013). Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym, Edukacja, 4(124), s. 5–19.

Konarzewski K. (2013). Osiągnięcia przyrodnicze trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej, Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2013/2, ss. 51-54.