znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

IX spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021

W dniach 13-17 lutego 2023 roku w Amsterdamie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS 2021. W spotkaniu wzięli udział członkowie polskiego zespołu badania PIRLS, który funkcjonuje w ramach Zespołu Badań Międzynarodowych IBE.

W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób z ponad 60 krajów  i regionów biorących udział w badaniu. Polskę reprezentowali członkowie polskiego zespołu badania PIRLS – Joanna Kaźmierczak (krajowy koordynator badania), Krzysztof Bulkowski (kierownik ds. przetwarzania danych) oraz Wojciech Rafałowski (członek zespołu PIRLS).

Celem spotkania było omówienie przygotowań do upowszechnienia wyników badania PIRLS 2021. Część spotkania poświęcono na omówienie zagadnień techniczno-metodologicznych związanych z badaniem (przedstawienie analiz, które wykonało międzynarodowe konsorcjum, omówienie wskaźników realizacji próby oraz analiz zastosowanych w celu porównywalności wyników badania pomiędzy krajami realizującymi badanie w wersji papierowej i komputerowej).

Istotnym punktem spotkania było przedstawienie sposobu upowszechnienia wyników badania. Pandemia spowodowała liczne przesunięcia i wymusiła zmiany w stosunku do pierwotnych harmonogramów w niektórych krajach biorących udział w tej edycji badania PIRLS. Polska przeprowadziła badanie główne w pierwotnie zakładanym okienku testowym.

Spotkanie zakończono zapowiedzią międzynarodowej prezentacji wyników, która odbędzie się 16 maja 2023 roku oraz przedstawieniem działań informacyjno-upowszechniających wyniki badania PIRLS 2021 zaplanowanych przez międzynarodowe konsorcjum.

Trwają przygotowania do rozpoczęcia realizacji kolejnej edycji badania – PIRLS 2026. Badanie za 5 lat odbędzie się wyłącznie w wersji komputerowej. Na spotkaniu przedstawiono główne założenia metodologiczne badania.