znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Wyniki badań PIRLS

Wyniki badania PIRLS 2021 w Polsce

INFORMACJA
PRASOWA
PIRLS 2021

PREZENTACJA WYNIKÓW
PIRLS 2021

Międzynarodowe wyniki badania PIRLS 2021
opublikowane przez
International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)

PIRLS 2021 International Results in Reading

Mullis, I. V. S., von Davier, M., Foy, P., Fishbein, B., Reynolds, K. A., & Wry, E. (2023). PIRLS 2021 International Results in Reading. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center. https://doi.org/10.6017/lse.tpisc.tr2103.kb5342

PIRLS 2021 Encyclopedia, Education Policy and Curriculum in Reading

PIRLS 2021 Context Questionnaires

von Davier, M., Mullis, I. V. S., Fishbein, B., & Foy, P. (Eds.). (2023). Methods and Procedures: PIRLS 2021 Technical Report. Boston College, TIMSS & PIRLS International Study Center.

PIRLS 2021 International Database

Raporty PIRLS 2021
przygotowane przez zespoły badawcze z innych krajów

Wyniki badania PIRLS 2016 w Polsce

RAPORT
PIRLS 2016

INFORMACJA
PRASOWA
PIRLS 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW
PIRLS 2016