Wyniki badań PIRLS

RAPORT
PIRLS 2016

INFORMACJA
PRASOWA
PIRLS 2016

PREZENTACJA WYNIKÓW
PIRLS 2016