znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

16 maja 2023 – nowa data ogłoszenia wyników badania PIRLS

Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych (IEA) przesunęło na 2023 rok termin ogłoszenia wyników bieżącej edycji badania PIRLS.

16 maja 2023 roku wyniki badania PIRLS 2021 zostaną ogłoszone dla wszystkich krajów. W momencie ogłoszenia wyników przez międzynarodowe konsorcjum polski zespół badania PIRLS opublikuje w formie książkowej raport krajowy. Zostanie on udostępniony na stronie pirls.ibe.edu.pl.

Początkowo planowanym terminem upowszechnienia wyników badania był grudzień 2022. Termin został zmieniony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mierzenia Osiągnięć Szkolnych ze względu na opóźnienia w harmonogramach badawczych w wielu krajach spowodowane pandemią COVID-19.