znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami w szkole podstawowej

Zapraszamy do zapoznania się z tekstami oraz zadaniami badań PIRLS 2016 i 2021. Materiały prezentowane są z omówieniami.

Kompedium „Kształcenie umiejętności czytania wśród uczniów. Materiały dla nauczycieli w szkole podstawowej” składa się z dwóch tomów: 1 – teksty użytkowe, oraz 2 – teksty literackie.

Polski zespół badania PIRLS przygotował omówienie tekstów oraz pytań upublicznionych po przeprowadzeniu badań w 2016 i 2021 roku. Do każdego z tekstów dołączono omówienie wybranych pytań oraz prezentację wyników, jakie uzyskali polscy uczniowie. 

Dodatkowo, w każdym tomie kompendium zaprezentowano dwa teksty z pytaniami do nauczania czytania. Zostały one przygotowane przez ekspertów IBE pracujących w zespole badania PIRLS.