Harmonogram badania PIRLS 2021

Przygotowania do realizacji I etapu badania w szkołach
2-15 marca 2020
Okienko testowe - realizacja I etapu badania
2-15 marca 2020
maj 2020
Przekazanie wyników z I etapu badania PIRLS 2021 do międzynarodowego konsorcjum
maj 2020
Przygotowania do realizacji badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2021
Okienko testowe – realizacja badania głównego w szkołach
kwiecień-maj 2021
czerwiec-lipiec 2021
Przekazanie wyników z badania głównego PIRLS 2021 do międzynarodowego konsorcjum
czerwiec-lipiec 2021
Analiza wyników, przygotowywanie raportu międzynarodowego i raportów krajowych
grudzień 2022
Publikacja wyników badania PIRLS 2021
grudzień 2022