znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

PIRLS/TIMSS

Kolejne edycje badań PIRLS i TIMSS

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji projektu "Przygotowanie i realizacja
międzynarodowych badań edukacyjnych w obszarze kompetencji kluczowych", który jest
finansowany z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Czytaj więcej »
TIMSS 2023

Badanie główne TIMSS w szkołach

Wraz ze zbliżającym się końcem roku szkolnego 2022/2023 zakończyliśmy realizację badania głównego TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study – Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych) w 150 szkołach w całej Polsce.

Czytaj więcej »
PIRLS 2021

Wyniki PIRLS 2021 w mediach

Przedstawiciele zespołu badawczego PIRLS 2021 i szerzej Zespołu Badań Międzynarodowych wzięli aktywny udział w upowszechnianiu informacji na temat badania PIRLS i jego wyników w edycji 2021.

Czytaj więcej »
PIRLS 2021

Ogólnoświatowe badanie umiejętności czytania – PIRLS 2021. Polscy uczniowie w światowej czołówce

„Świetny wynik osiągnęli polscy czwartoklasiści w międzynarodowym badaniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu. Polska, wraz z Finlandią, zajmuje 5. miejsce w świecie. Jest to najlepszy wynik wśród krajów Unii Europejskiej. To niewątpliwy sukces polskiej oświaty, nauczycieli, uczniów i rodziców” – wyjaśnia Joanna Kaźmierczak, Krajowa Koordynatorka Badania w Polsce.

Czytaj więcej »
TIMSS 2023

Badanie główne TIMSS

17 kwietnia rozpoczęła się w Polsce część główna międzynarodowego badania TIMSS 2023. 150 szkół z całej Polski bierze udział w przedsięwzięciu, które pozwoli zmierzyć poziom umiejętności matematycznych i przyrodniczych polskich czwartoklasistów.

Czytaj więcej »