znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Materiały do pracy z uczniami w szkole podstawowej

Prezentujemy teksty i zadania z poprzednich edycji badania PIRLS wraz z omówieniami.

16 maja 2023 roku wyniki badania PIRLS 2021 zostaną ogłoszone dla wszystkich krajów. W momencie ogłoszenia wyników przez międzynarodowe konsorcjum polski zespół badania PIRLS opublikuje w formie książkowej raport krajowy. Zostanie on udostępniony na stronie pirls.ibe.edu.pl.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników badania polski zespół PIRLS przygotował omówienie tekstów i pytań upublicznionych po przeprowadzeniu badania w 2011 roku.  Przedstawiamy dwa teksty literackie i dwa teksty użytkowe. Każdy z tekstów zawiera omówienie wybranych zadań oraz prezentację wyników, jakie uzyskali polscy uczniowie.

Omówienia tekstów i pytań zamieszczono w broszurze.