VI spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–4 marca 2021 roku odbyło się szóste spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.

Badanie główne PIRLS 2021

W styczniu 2021 r. polski zespół badania PIRLS 2021 rozpoczyna rekrutację szkół do badania głównego, które odbędzie się wiosną. W badaniu głównym weźmie udział 150 szkół podstawowych z terenu całego kraju. Do badania przystąpią uczniowie klas IV z wylosowanych szkół.

Pilotaż badania PIRLS 2021

Od 2 do 20 marca 2020 roku zaplanowano realizację badania pilotażowego PIRLS 2021 w 30 szkołach podstawowych z terenu województw: wielkopolskiego i małopolskiego.

Spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–6 marca 2020 w Belgradzie odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Polskę reprezentowały: Joanna Kaźmierczak, krajowy koordynator badania oraz ekspertki w zakresie języka polskiego, Wioleta Dobosz-Leszczyńska i Kinga Białek.

Rozpoczynamy realizację badania PIRLS 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację kolejnej edycji badania PIRLS. Pilotaż badania odbędzie się wiosną 2020 roku a badanie główne wiosną 2021 roku.

Wyniki badania głównego PIRLS 2016

Wielki sukces polskich uczniów. W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata.

Badanie główne PIRLS 2016

Między 11 kwietnia a 3 czerwca 2016 roku w 150 szkołach podstawowych w całej Polsce odbyło się badanie główne PIRLS 2016 (Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu).