znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

TIMSS – wszystko co warto wiedzieć o Międzynarodowym Badaniu Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z animacją, która w prosty sposób wyjaśnia: czym jest badanie TIMSS oraz przybliża zakres i przebieg tego przedsięwzięcia w szkołach. Materiał został przygotowany przez zespół Instytutu Badań Edukacyjnych.

TIMSS, czyli Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych, to cykliczny program pomiaru osiągnięć szkolnych uczniów. Badanie jest jednym z największych na świecie projektów badawczych dotyczących poziomu wiedzy oraz rozumowania uczniów w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych. Bierze w nim udział kilkadziesiąt krajów z całego świata.

Badanie jest prowadzone w Polsce przez Instytut Badań Edukacyjnych. Obecnie w wylosowanych szkołach trwa proces badania. Po raz pierwszy w Polsce w badaniu głównym TIMSS czwartoklasiści rozwiązują zadania na komputerach. Specjalnie przygotowany sprzęt oraz aplikacje umożliwiają sprawdzenie wiedzy i umiejętności w zadaniach, które rozwiązują również uczniowie z ponad 60 krajów z całego świata.

Zobacz animację o badaniu TIMSS
w Polsce i na świecie

Z tej okazji Instytut Badań Edukacyjnych przygotował animację, która w jasny i klarowny sposób wyjaśnia zakres badania TIMSS w Polsce i na świecie. Materiał można obejrzeć poniżej oraz na kanale YouTube Instytutu Badań Edukacyjnych.

Po przeprowadzeniu badania wyniki zostaną przekazane do międzynarodowego konsorcjum oraz rozpocznie się proces przygotowywania raportów krajowych. Publikacja wyników badania TIMSS przewidziana jest na grudzień 2024 roku.