Rozpoczynamy realizację badania głównego PIRLS 2021 w szkołach

Zespół badania PIRLS 2021 serdecznie dziękuje dyrektorom szkół podstawowych wylosowanych do realizacji badania głównego PIRLS 2021 za wyrażenie zgód na udział szkół w badaniu i życzliwe podejście do przeprowadzenia badania w czasie trwającej pandemii.

VI spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–4 marca 2021 roku odbyło się szóste spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.