Wkrótce wyniki PIRLS 2021

W grudniu 2022 roku poznamy wyniki najnowszej edycji badania PIRLS – Międzynarodowego Badania Postępów Biegłości w Czytaniu.

Zakończyliśmy realizację terenową badania PIRLS 2021

W maju i czerwcu 2021 w szkołach przeprowadzone zostało badanie PIRLS. Uczniowie w specjalnie przygotowanych zeszytach odpowiadali na pytania dotyczące czytania, a także wypełniali ankietę na temat swoich doświadczeń czytelniczych. Kwestionariusze wypełniali również dyrektorzy szkół, nauczyciele języka polskiego i rodzice uczniów biorących udział w badaniu. Wypełnione i zebrane zeszyty były następnie kodowane przez zespół wyszkolonych koderów, a dane ze wszystkich narzędzi badawczych – wprowadzane do bazy.

Rozpoczynamy realizację badania głównego PIRLS 2021 w szkołach

Zespół badania PIRLS 2021 serdecznie dziękuje dyrektorom szkół podstawowych wylosowanych do realizacji badania głównego PIRLS 2021 za wyrażenie zgód na udział szkół w badaniu i życzliwe podejście do przeprowadzenia badania w czasie trwającej pandemii.

VI spotkanie koordynatorów krajowych badania PIRLS 2021

W dniach 1–4 marca 2021 roku odbyło się szóste spotkanie krajowych koordynatorów badania PIRLS, które w Polsce realizowane jest przez Instytut Badań Edukacyjnych. Spotkanie odbyło się w formie online na platformie Zoom.