Rozpoczynamy realizację badania PIRLS 2021

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację kolejnej edycji badania PIRLS. Pilotaż badania odbędzie się wiosną 2020 roku a badanie główne wiosną 2021 roku.

Pilotaż badania TIMSS 2019

Na przełomie marca i kwietnia 2018 roku, na próbie 36 szkół podstawowych z terenu województw: mazowieckiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego przeprowadzony został pilotaż badania TIMSS 2019.

Rozpoczynamy realizację badania TIMSS 2019

Ministerstwo Edukacji Narodowej powierzyło Instytutowi Badań Edukacyjnych realizację kolejnej edycji badania TIMSS. Pilotaż badania odbędzie się wiosną 2018 roku a badanie główne wiosną 2019 roku.

Sukces polskich dziesięciolatków

Polscy czwartoklasiści, razem z uczniami z Finlandii i Litwy, zajęli 17. miejsce pod względem osiągnięć matematycznych na 49 krajów uczestniczących w badaniu TIMSS 2015. Pod względem osiągnięć przyrodniczych polscy uczniowie są na 9. miejscu na 47 krajów.

Wyniki badania głównego PIRLS 2016

Wielki sukces polskich uczniów. W badaniu biegłości w czytaniu PIRLS 2016 nasi czwartoklasiści zajęli 6. miejsce wśród uczniów z 50 krajów całego świata.

Badanie główne PIRLS 2016

Między 11 kwietnia a 3 czerwca 2016 roku w 150 szkołach podstawowych w całej Polsce odbyło się badanie główne PIRLS 2016 (Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu).

Badanie główne TIMSS 2015

Badanie główne TIMSS 2015 zostało przeprowadzone przez Współpracowników Terenowych Instytutu Badań Edukacyjnych w okresie od 13 kwietnia do 29 maja w 150 szkołach podstawowych w całej Polsce. Zebraliśmy dane od ponad 400 uczniów z 250 oddziałów klasy czwartej. Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom wylosowanych szkół za zaangażowanie w realizację badania. Dziękujemy uczniom i rodzicom za udział w badaniu.

Przygotowanie do badania pilotażowego PIRLS 2016

W marcu 2015 roku, na próbie 35 szkół, przeprowadzony zostanie pilotaż badania a wiosną roku 2016 badanie główne. Podobnie jak w badaniu TIMSS, w badaniu PIRLS, udział wezmą również rodzice, nauczyciele języka polskiego oraz dyrektorzy szkół.