znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu oraz Międzynarodowe Badanie Wyników
Nauczania Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane ze środków budżetu państwa.

znaki_strona_www

Międzynarodowe Badanie Postępów Biegłości w Czytaniu
oraz Międzynarodowe Badanie Wyników Nauczania  Matematyki i Nauk Przyrodniczych zostały dofinansowane
ze środków budżetu państwa w wysokości

Aktualności

Realizacja badania TIMSS w szkołach

Zachęcamy do obejrzenia filmu o badaniu TIMSS, który przybliża zakres i przebieg tego przedsięwzięcia w szkole.

Udział w badaniu jest niepowtarzalną okazją do zmierzenia zadaniami z matematyki i przyrody, które będą rozwiązywać też dzieci ze wszystkich krajów biorących udział w badaniu.